Henkilöarviointi

Henkilöarviointi tuottaa tietoa onnistuneiden henkilöstöratkaisujen tueksi. 

 

Henkilöarvioinneilla kartoitetaan luotettavin ja monipuolisin menetelmin henkilön soveltuvuutta tehtävään sekä kykyä menestyä siinä. Selvitämme mm. henkilön motivaatiota, ominaisuuksia, kompetenssia ja työtapoja noudattaen psykologien ammattieettisiä periaatteita.

 

Henkilöarviointia käytetään sekä rekrytointien yhteydessä soveltuvuuden selvittämiseen että yksilöiden tai organisaation  kehityspotentiaalien ja -tarpeiden kartoittamiseen. Se on toimiva työkalu myös seuraajasuunnitteluun tai johdon laajamittaiseen arviointiin vaikkapa yrityskauppojen yhteydessä.

 

Ammattitaitoisesti toteutettu ja raportoitu henkilöarviointi palautteineen luo erinomaisen perustan mm. johtamis- ja yhteistyötaitojen kehittämiselle. Arviointi tukee myös henkilökohtaisessa perehdytyksessä ja työnohjaamisessa sekä työtapojen ja yksilöllisen työssä jaksamisen kehittämisessä.

 

Laki edellyttää, että henkilöarvioinnit tehdään luotettavasti ja arvioiden tekijät ovat asiantuntevia. Global Workissa henkilöarviointeja tekevät vain asiantuntevat ammattilaiset ja käytämme luotettavia henkilöarvioinnin menetelmiä. 

 

HENKILÖARVIOINTIPALVELUMME

Henkilöarviointipalvelut perustuvat monipuoliseen liiketoiminnan ja organisaation ominaisuuksien tarkasteluun sekä yksilön käyttäytymisen tuntemiseen. Käytämme koulutetun psykologin tekemiä psykologisia soveltuvuusarviointeja. 

 

Kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja palveluitamme. Laaja ja syvällinen osaaminen mahdollistaa henkilöarvioinnin vaativissakin tilanteissa. Jokaiseen tilanteeseen löytyy tarkoituksenmukainen ratkaisu. 

 

Asiakkaalle nimetään vastuuhenkilö, joka koordinoi palveluitamme sekä vastaa toiminnan sujuvuudesta ja laadusta.  Hän on mukana myös mahdollisten uusien palveluiden suunnittelussa ja pyrkii löytämään asiakkaan liiketoimintaa parhaiten tukevat ratkaisuvaihtoehdot palveluistamme.