Uudelleensijoittaminen

Sopeuttamistilanteet ovat nopeasti kehittyvällä aloilla arkipäivää. Uudet teknologiat, laitteet ja käyttötavat sekä tiukka kilpailutilanne useilla alueilla pakottavat yritykset sopeuttamistilanteisiin liiketoiminnan turvaamiseksi ja kasvattamiseksi. YT-neuvotteluja käydään monessa yrityksessä samalla kun henkilöitä rekrytoidaan uutta osaamista vaativiin tehtäviin. Neuvotteluiden tuloksena voivat olla irtisanomiset, lomautukset, yrityksen sisäiset uudelleensijoittamis- tai koulutusohjelmat.

 

Työntekijöiden uudelleensijoittuminen työelämään irtisanomistilanteissa on niin yrityksen, yksilön kuin yhteiskunnankin etu. Vastuullinen organisaatio huolehtii irtisanomistilanteessa henkilöstöstään ja samalla maineestaan. Organisaatioilla on harvoin omin resurssein mahdollista hoitaa kaikkia sopeuttamistilanteisiin liittyviä velvoitteita. Myös sopeuttamisuhan alaiset henkilöt usein arvostavat ulkopuolista näkemystä heidän osaamisestaan ja mahdollisuuksistaan. On hyvä käydä tilannetta ja tuntemuksia läpi tulevasta urastaan ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.

 

Sopeuttamistilanteet halutaan usein hoitaa hyvin ja nopeasti. Sopeuttamistoimenpiteiden alaiseksi joutuneet henkilöt arvostavat rehellistä viestintää ja asioiden nopeaa hoitamista ja tukea uudelleentyöllistymiseen. Tarjoamme sopeuttamistilanteissa valmennuksia lähtevien työntekijöiden uudelleensijoittumisvalmennusten lisäksi jatkaville työntekijöille tukemaan sitoutumista ja toimintakykyä muutoksessa.

 

Esimiesten ja johdon valmennuksemme varmistavat, että johto ja esimiehet osaavat toimia sopeutustilanteessa. Sopeutus on johtamisen kannalta haastava erikoistilanne, joka kannattaa suunnitella huolella, ammattilaisen osaamista hyödyntäen.

 

Jokainen työnantaja kantaa vastuuta työntekijöistään, mutta joskus irtisanomisia on kuitenkin tehtävä. Uudelleensijoituspalvelujemme avulla työntekijäsi löytää uuden työn, jossa hänen kykyjään arvostetaan ja hän voi toteuttaa itseään uudella tavalla.

 

Uudelleensijoituksessa (Outplacement) työntekijän taidot ja kokemus kartoitetaan. Ottamalla huomioon yksilölliset toiveet ja tavoitteet etsimme hänelle mieluisan uuden työpaikan. Uudelleensijoituksen avulla työntekijän ura ei pääty vanhan työpaikan menetykseen, vaan antaa tilaisuuden arvioida omia toiveita ja ajatuksia siitä, minkälainen työ voisi olla mielekästä ja palkitsevaa.

 

 

Sopeuttamispalveluidemme tavoitteena on mahdollistaa osaajien nopean uudelleentyöllistymisen sopeuttamistilanteissa. Palvelumme perustuvat vahvaan toimialaosaamiseen ja sen resurssi- ja osaamisvaateiden ymmärrykseen. Olemme kehittäneet palvelukonseptia yhdessä asiakkaidemme kanssa, heidän tarpeisiinsa perustuen.