KARIKKO toiminnanohjausprosessi

 

Johda yrityksesi liiketoimintaa tehokkaasti ja virtaviivaista avainprosessit

 

Paranna tuottavuutta, tuloksentekokykyä, johtamista, laatua ja onnellisuutta

 

Poista laaduttomuutta, vähennä kustannuksia ja tehosta tuottavuutta

 

 

KARIKKO toiminnanohjausprosessi on monipuolinen ja toimialariippumaton toiminnanohjauksen kokonaisratkaisu. KARIKKO ohjaa keskeisiä tuotannontekijöitä ja tehostaa kaikkia toimintaprosesseja sekä lisää yrityksesi tuottavuutta. KARIKON avulla parannat yrityksesi toimintojen sujuvuutta, laatua, seurattavuutta ja mitattavuutta, liiketoiminnan analysoitavuutta sekä kykyä vastata asiakasvaatimuksiin. 

 

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan yrityksen eri toimintojen ja tehtävien välistä jokapäiväistä ohjausta ja koordinaatiota. Toiminnanohjauksen tarkoituksena on päästä tuotannon yleisiin tavoitteisiin: kustannusten minimointiin, hyvään aikakilpailukykyyn ja laatuun sekä tuotannon joustavuuteen ohjaamalla ja organisoimalla resursseja tarkoituksenmukaisesti. Toiminnanohjauksen keskeisimpiä tavoitteita ovat osaava, hyvinvoiva ja tuottava henkilöstö, kapasiteetin korkea kuormitusaste, toimintaan sitoutuneen vaihto-omaisuuden minimointi, hukan vähentäminen, toimituskyky ja lyhyt läpäisyaika. Yrityksen toiminnan hallinta edellyttää myös valmistuksen ulkopuolisten toimintojen ohjaamista.

 

Yrityksen toiminta koostuu useista erillisistä osatoiminnoista ja tehtävistä. Yrityksessä tapahtuu päivittäin satoja erilaisia suunnittelu-, valmistus- ja materiaalin käsittelytehtäviä. Ohjaus on eri toimintoihin liittyvää suunnittelua, päätöksentekoa, toteutusta ja valvontaa. Kaikkia yrityksen toimintoja pyritään ohjaamaan mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti, mikä vaatii keskeisten pelisääntöjen ja toimintaperiaatteiden asettamista.

 

Luotsaamme yrityksesi läpi liiketoiminnan karikkojen kohti kasvua ja menestystä! 

 

- KARIKKO valmennamme käytännössä