Miten valmistautua työhaastatteluun?

Työhaastattelukutsun saaminen on aina iloinen asia, joskin myös jännittävä. Muista kuitenkin, että huolellinen valmistautuminen auttaa haastattelujännitykseen ja haastattelijatkin ovat ihmisiä. Kun saat haastattelukutsun, niin kirjoita muistiin: haastattelupaikka, aika ja haastattelevat henkilöt. Jos olet paikassa, jossa et pysty kirjoittamaan tietoja ylös, niin pyydä haastattelijaa lähettämään tarvittavat ohjeet sähköpostilla.

 

Työpaikkahaastattelu on neuvottelutilanne. Sen tavoitteena on työnantajan näkökulmasta nähdä onko hakija hyvä ehdokas työtehtävään ja hakijan näkökulmasta saada työpaikka tai selvittää onko itse sopiva tehtävään. Käytännössä tavoite on saada hyödyllistä tietoa puolin ja toisin.

 

VALMISTAUDU TYÖHAASTATTELUUN

Kun mietitään millainen merkitys työhaastattelulla on työpaikan saamiseen, niin silloin voidaan pitää muutaman tunnin tai parin päivänkin valmistautumista hyvin pienenä sijoituksena. Useisiin työtehtäviin on lukuisia halukkaita ja haastateltavia on paljon. Sen takia haastatteluajat voivat olla tiiviitä tai lyhyitä, mikä tarkoittaa että sinulla ei ole liiaksi aikaa vakuuttaa työnantajaa sopivuudestasi työhön.

 

Haastattelun valmistautuminen on jo yksi askel näyttöä omasta osaamisesta, sillä se kertoo, että olet oikeasti todella kiinnostunut haettavasta työpaikasta. Ota etukäteen selvää yrityksestä ja tutustu yrityksen kokoon, henkilökuntaan, toimipisteisiin, palveluihin ja tuotteisiin. 

 

VINKIT TYÖHAASTATTELUUN  VALMISTAUTUMISEEN:

* Käy läpi uudestaan työpaikkailmoitus, tehtävänkuva, oma ansioluettelo sekä työhakemus.

* Tutustu kyseessä olevaan yritykseen ja sen toimintaan. Nykyisin tiedot on helppo selvittää internetin välityksellä.

* Käy läpi omaa koulutusta sekä työkokemusta. Mieti konkreettisia esimerkkejä näistä ja pohdi kuinka ne voivat hyödyttää sinua tulevassa tehtävässä.

* Listaa asioita, joita haluat kysyä työnantajalta. Jääkö jokin yrityksestä mietityttämään, onko tehtävänkuvassa jotain epäselvää tai parannettavaa tai mitä he etsivät täydellisestä hakijasta.

* Lue lisää työhaastattelukysymyksiä ja valmistaudu niihin. 

* Käy läpi mielessäsi koko haastattelutilanne. Mieti kuin katsoisit sen videolta. Voit harjoitella valmiiksi kuinka astut huoneeseen ja kohtaat haastattelijan. Muista katsoa silmiin, kätellä jämäkästi ja olla itsevarma. Siitä kertoO paljon fyysinen olemuksesi. Vaikka vähän jännittää niin ota tilanne haltuun.

* Käy läpi pukeutumisesi ennakkoon ja varaa sopivat vaatteet hyvissä ajoin, jotta ne ovat varmasti kunnossa ennen haastattelua.

* Tulosta haastatteluun mukaan ansioluettelo, työhakemus ja kopiot työ-ja koulutodistuksista.

 

ENNEN TYÖHAASTATTELUA

Mieti ennen työhaastattelua sinulle mahdollisesti esitettäviä kysymyksiä ja suunnittele omia vastauksiasi niihin. Vastausten suunnittelussa kannattaa käyttää apuna saatavilla olevaa aineistoa yrityksestä ja sen tuotteista ja palveluista. Voit miettiä mitä asioita haluaisit tarkentaa ja kuinka vastaisit esimerkiksi ammattitaitoon liittyviin kysymyksiin. Ainakin kannattaa haastaa itseä ja pohtia ne kysymykset, jotka jo etukäteen vaikuttaisivat hankalimmilta. 

 

Lähde haastatteluun reippaalla asenteella. Muista levätä hyvin ja valmistautua päivään, jotta jaksat olla energinen läpi päivän. Ole oma itsesi!

 

HAASTATTELUN VAIHEET:

1. Alussa jutellaan usein yleisistä asioista – tavoitteena on luoda yleiskuva haastateltavasta.

2. Haastattelun keskivaiheen kysymykset selvittävät miten motivoitunut olet. Kysymykset koskevat myös työuraasi ja siinä tapahtuneita muutoksia. Lisäksi haastattelijat haluavat tietää, millainen ihminen olet ja millaisia arvoja ja asenteita sinulla on.

3. Haastattelun loppuvaihe käy läpi työtehtävään liittyviä käytännöllisiä asioita, kuten palkkaa, työaikaa ja aloitusaikaa. Usein kerrotaan myös, miten hakuprosessi jatkuu seuraavaksi – tarvittaessa kysy tätä itse lopuksi.

 

HAASTATTELUN KULKU

Ensivaikutelma on erittäin tärkeä ja sen voi tehdä vain kerran. Erityisesti negatiivista ensivaikutelmaa on vaikea enää myöhemmin kääntää positiiviseksi. Muista siis panostaa erityisesti haastattelun alkuun, ole ajoissa paikalla, keskity tervehtimiseen, katso silmiin ja kättele reippaasti. Positiivinen asenne kantaa pitkälle. Keskity haastattelussa erityisesti omiin vahvuuksiisi ja uskalla myös kehua itseäsi. Edellisen työnantajan tai kollegoiden voimakas kritisointi ei kannata, pyri kertomaan työhistoriastasi positiiviseen sävyyn.

 

Työhaastattelussa työnantaja pyrkii hahmottamaan ammattitaitoasi, persoonaasi, kiinnostuksen kohteitasi ja tavoitteitasi. Olet pääsyt tänne asti tekemälläsi työhakemuksella. Nyt sinun on näytettävä toteen se mitä hakemuksessasi olet luvannut. Sinulla on mahdollisuus osoittaa käyttäytymiselläsi, vastauksilla ja erityisesti konkreettisilla esimerkeillä, se osaaminen ja kokemus jotka tekevät sinusta parhaan hakijan.

 

Haastattelussa esiin tulevat asiat liittyvät melko varmasti seuraaviin asioihin:

 

* Elämäntilanteesi

* Koulutus

* Työkokemus ja nykyinen työ

* Muu osaaminen ja taustatiedot

* Vahvuutesi työelämässä

* Odotuksesi kyseiseen tehtävään liittyen

* Motivaatiosi ja kiinnostuksen kohteet

* Sinä ihmisenä, työkaverina ja vapaa-ajalla

* Miksi juuri sinut tulisi valita

* Ajatuksesi ja odotuksesi tulevaisuuden suhteen

 

Haastattelutilanne on jatkuvaa arviointia ja pohdiskelua onko hakija työtehtävään sopiva. Työnantaja haluaa selvittää hakijan soveltuvuutta työtehtävään sekä työympäristöön eli työpaikkaan.

 

Jokainen työhaastattelu on erilainen ja yksilöllinen, joten ”oikeita” työhaastatteluvastauksia ei ole vaan haastattelija tulkitsee pääasiassa käytännön osaamista ja asennoitumistasi asioihin. Tärkeintä on, että vastaat kysymyksiin todenmukaisesti. Älä jaarittele vastauksissasi, vaan ole selkeä ja johdonmukainen. Kysyttäessä vaikeista tai negatiivisista asioista, pyri kuvailemaan nämä asiat henkilökohtaisina oppimistapahtumina. Älä myöskään kerro missä asioissa olet huono, vaan missä asioissa sinulla on parantamisen varaa. Totta kai työnantaja katsoo tilannetta oman hyötynsä kautta ja sinunkin tulisia miettiä asiaa siltä kannalta. Oletko tarpeeksi tuottava ja voitko riittävästi hyödyttää työnantajaa?

 

Tekemällä kysymyksiä haastattelun aikana osoitat oman kiinnostuksesi ja aktiivisuutesi, joten mieti myös nämä asiat etukäteen. Työhaastattelun lopussa työnantaja normaalisti kysyy onko sinulla vielä jotain kysyttävää. Pidä huoli, että sinulla on vielä muutama kysymys tässä vaiheessa. Tässä on myös mahdollista tuoda esille asioita, jotka jäivät aiemmin sanomatta.

 

Itse haastattelutilanne voi olla lyhyt tai pitkä. Toisella puolella pöytää voi istua useampi haastattelija. Haastatteluun voi kuulua useita kierroksia, joissa kysellään eri asioita tai pudotetaan haastateltavia pois. Kyse on usein aina soveltuvuuden testaamisesta. Sitä varten voi olla haastattelun lisäksi olla myös testejä, oikeiden tilanteiden pohjalta laadittuja harjoituksia sekä ryhmäharjoituksia.

 

Kaikkea haastattelussa ei kuitenkaan saa kysyä. Muun muassa uskonnollinen tai poliittinen vakaumus, sairaudet, perhesuunnittelu, ammattiyhdistystoiminta, armeija/siviilipalvelus (paitsi suorittamisen osalta) ja seksuaalinen suuntautuminen ovat kiellettyjen kysymysten listalla. Jos sinulta kysytään näistä, niin sinulla on oikeus kieltäytyä vastaamasta. Mikäli haluat kertoa edellä mainituista asioista oma-aloitteisesti, on se luonnollisesti sallittua. Nuorelle miehelle saattaa olla hyödyllistä kertoa armeijassa kertyneestä johtamiskokemuksesta tai perheen äiti kertoa äitiyslomistaan ja näin selittää aukkoja työhistoriassa.

 

Ole oma itsesi ja vastauksissasi rehellinen. Jännityksestä huolimatta keskity haastatteluhetkeen, pyri keskustelemaan luontevasti ja vastaamaan mahdollisimman selkeästi. Omaa osaamista ei pidä liioitella, sillä totuus paljastuu aina ennemmin tai myöhemmin. Kerro myös rohkeasti, jos et ymmärrä mitä kysytään ja myös ”en tiedä” voi olla välillä hyvä vastaus. Muista myös kehon kielen merkitys.

 

Ennen kuin poistut haastattelupaikalta selvitä työnhakuprosessin aikataulu ja rekrytoinnin seuraava vaihe.

 

HENKILÖARVIOINNIT JA SOVELTUVUUSTESTIT

Henkilökohtaisen työhaastattelun lisäksi pätevyyttäsi ja soveltuvuuttasi tehtävään voidaan selvittää myös muilla tavoin.Ammatillista pätevyyttä voidaan arvioida erilaisilla kirjallisilla testeillä ja menetelmillä tai esimerkiksi antamalla työnäyte työtä muistuttavassa tilanteessa. Tehtävä voi olla myös ryhmätyötilanne tai pienimuotoinen esiintymistilanne.

 

Psykologinen arviointi selvittää tai ennustaa, miten suoriudut työssä tutkimalla ajatteluasi, osaamistasi, kykyjäsi, ominaisuuksiasi tai toimintamallejasi. Psykologisen arvioinnin kautta työnantaja haluaa esimerkiksi tietää

miten ratkaiset ongelmia, millainen on paineensietokykysi, millainen on vuorovaikutustyylisi ja persoonallisuutesi – oletko siis hyvä tyyppi.

 

Työnantajan velvollisuus on varmistaa, että testit perustuvat luotettaviin menetelmiin ja testauksella saatavat tiedot ovat virheettömiä. Niiden suorittajien tulee olla riittävän asiantuntevia. Valmistaudut testeihin parhaiten, kun olet oma itsesi ja menet paikalle avoimin mielin. Sinulla on aina oikeus saada halutessasi kopio tai suullinen palaute testiraportista.

 

TODENNÄKÖISIÄ HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ:

* Miten kuvailisit itseäsi lyhyesti? Mitkä ovat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi?

* Mitkä ovat urasuunnitelmasi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?

* Mitä tavoittelet elämässäsi ja työssäsi?

* Miten olet saavuttanut tai aiot saavuttaa asettamasi tavoitteet?

* Mitä työn sisältö ja palkka merkitsevät sinulle?

* Miksi haet juuri tätä työpaikkaa? Mitä haluat tietää meistä?

* Miksi olet valinnut tämän ammatin?

* Mitä olet oppinut aiemmissa työpaikoissasi?

* Miksi haluat jättää nykyisen työpaikkasi?

* Minkälainen on mielestäsi hyvä työpaikka?

* Miten voit hyödyntää koulutustasi ja kokemustasi tässä työssä?

* Osaatko johtaa? Millainen esimies olet?

* Oletko luova?

* Mikä motivoi sinua työntekijänä?

* Mikä on suurin onnistumisesi ja epäonnistumisesi?

* Miten toimit paineen alaisuudessa?

* Millainen on mielestäsi hyvä esimies?

* Millaisessa työympäristössä mieluiten työskentelisit?

* Mitä uskot meidän yrityksessämme menestymisen vaativan sinulta?

* Mitä tiedät yrityksestä/työpaikasta, johon olet hakeutumassa?

* Työskenteletkö mieluummin yksin vai ryhmässä?

* Työskenteletkö mieluummin asioiden vai ihmisten kanssa?

* Mitä ongelmia olet kohdannut ja miten olet selvittänyt ne?

* Millaisena työtoverisi sinua pitävät?

* Millaisessa tilanteessa menetät malttisi?

* Miksi juuri sinut pitäisi valita?

* Mikä on palkkatoiveesi?

* Oletko valmis matkustamaan työsi vuoksi?

* Oletko valmis joustamaan työajoissa?

* Kuka voisi suositella sinua? Jos soitamme suosittelijallesi, mitä hän kertoisi sinusta?