Personal Matrix

Mikä on Personal Matrix?

 

Personal Matrix on työpsykologien kehittämä ainutlaatuinen digitaalinen järjestelmä työntekijän hyvinvoinnin, kehittymisen, motivaation, tavoitteellisuuden ja tuottavuuden seuraamiseen. Personal Matrixin tavoitteena on auttaa esimiestä ohjaamaan ja työntekijää kehittymään työssään kohti optimaalista tuottavuuden tilaa, jossa työn vaatimukset ja työntekijän resurssit ovat keskenään tasapainossa.

 

Personal Matrix sopii työntekijän työssäjaksamisen ennakointiin, tavoite- ja kehityskeskusteluiden ja erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemisen työkaluksi. Personal Matrix kuvaa konkreettisesti työntekijän yksilöllistä tilannetta, auttaa löytämään tuottavuuden ja suoriutumisen keskeiset kehittämisen kohteet.

 

Miksi työntekijä ei pääse tavoitteeseen - onko taustalla jaksamiseen liittyvää ongelmaa, motivaation heikentymistä vai mahdollisesti riittämätön perehdytys? Personal Matrix auttaa saamaan tehokkaasti tietoa työntekijöiden yksilöllisestä tilanteesta?

 

Mihin tilanteisiin Personal Matrix sopii erityisen hyvin?

 

• Henkilöstön valmennuksen ja kehittämisen apuvälineeksi

• Tavoite- ja kehityskeskusteluiden työkaluksi tuomaan konkretiaa keskustelun         

  rungoksi ja ohjaamaan keskustelua merkityksellisiin asioihin

• Ongelmakohtien löytämiseksi ja keskustelun pohjaksi, kun työntekijä ei syystä tai

  toisesta suoriudu työssään

• Työkalu, joka auttaa organisaation kokonaistilanteen muodostamisessa ja

   henkilöstön kehittämisessä