Rekrytointi

Teemme yrityksille jatkuvasti suorarekrytointeja eri toimialojen tehtäviin. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi toimitusjohtaja, ylempi toimihenkilö, alempi toimihenkilö tai tuotantotyöntekijä. Teemme asiakkaan kanssa rekrytointisuunnitelman, joka pitää sisällään: yrityksen liiketoimintaan tutustumisen, tehtäväkuvauksen, kriteeristön, työpaikkailmoituksen laatimisen, hakukanavat, hakemuskäsittelyn, karsintahaastattelut, referenssien tarkastamisen, soveltuvuusarvioinnit, testauksen ja tiedottamisen.

 

Hoidamme rekrytointiprosessin eri osa-alueet tarvekartoituksesta työpaikkailmoitteluun ja soveltuvuusarvioinneista työsopimuksen laatimiseen. Henkilöstöpalvelumme lähtökohtana on toimialakohtainen osaaminen, jonka avulla löydämme ammattilaiset monipuolisesti useille eri tehtäväalueille.

 

Koulutetuilla rekrytointiammattilaisillamme on vahva kokemus rekrytointityöstä sekä vankka toimialatuntemus. Henkilöstöpalvelualan ammattilaiset palvelevat yritystäsi etsiessäsi avainhenkilöitä vakituisiin tehtäviin tai hakiessasi osaavaa henkilöstöä nopealla aikataululla lyhempiaikaisiin tarpeisiin.

 

Hoidamme puolestasi koko rekrytoinnin tai prosessin määritellyt osa-alueet. Rekrytoimme osaajat Suomesta ja kansainvälisesti. Lisäksi tarjoamme osana rekrytointia kompetenssikartoituksia ja uuden henkilön tuottavuuden mittariksi SHL-arviointeja ja koulutetun psykologin tekemiä psykologisia soveltuvuusarviointeja, jotka mahdollistavat laadukkaan rekrytoinnin sekä antavat luotettavan ja tehokkaan lisätiedon rekrytointipäätöstä varten.

 

Tarjoamme kaikki rekrytointipalvelut valtakunnallisesti. Rekrytoinnin asiantuntijoidemme käytössä ovat kattavat hakukanavat ja osaajaverkostot.

 

ULKOISTAMALLA REKRYTOINNIN VOIT KESKITTYÄ YDINLIIKETOIMINTAAN

Toimimme luotettavana rekrytointikumppanina ja hoidamme puolestasi yksittäisen rekrytoinnin, rekrytointiprosessin osa-alueet, hankkeet, uuden yksikön perustamiseen liittyvät rekrytoinnit sekä tarvittaessa konsultoimme henkilöstöresursoinnin osa-alueita.

 

Työskentelytapamme on nopea ja laadukas, jonka kokeneet rekrytointikonsulttimme toteuttavat: yleensä työsopimus päästään allekirjoittamaan kolmesta kahdeksaan viikon kuluttua haettavan henkilön kartoituspalaverista. Tämän ajan sinä voit rauhassa keskittyä ydinliiketoimintaasi.

 

HENKILÖARVIOINNIT REKRYTOINNIN TUKENA

Käytössämme on laaja valikoima psykologisia arviointimenetelmiä. 

 

Vakuudeksi rekrytointimme luotettavuudesta annamme jokaisessa tapauksessa ammattitaitotakuun: mikäli työntekijän työsuhde joudutaan päättämään koeajalla ammatillisen osaamattomuuden takia, etsimme uuden tekijän tilalle veloituksetta.

 

REKRYTOINTI KÄYNNISTYY TARVEKARTOITUKSELLA JA KRITEERIEN MÄÄRITTELYLLÄ

Organisaatioanalyysi – yrityksen strategia, kulttuuri ja arvot – luo pohjan rekrytointiprosessillemme. Taustakeskustelujen merkitys on suuri niin työntekijälle kuin rekrytoivalle organisaatiollekin, jotta yhteen sovittamisessa onnistutaan parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Etsimme profiililtaan tehtävään parhaiten soveltuvat kandidaatit, jotka asiakas lopullista valintaa varten haastattelee. Haluttaessa henkilöistä on mahdollista teettää soveltuvuusarvio. Toimimme asiakkaan kumppanina koko rekrytointiprosessin ajan. Lopullisen henkilövalinnan tekee aina asiakkaamme. Valinnan jälkeen huolehdimme siitä, että kaikki hakijat saavat palautteen ja tiedon valinnasta. Jatkuvalla yhteydenpidolla ja asiakastyytyväisyyden seurannalla varmistamme, että kaikki osapuolet ovat lopputulokseen tyytyväisiä.

 

Rekrytointia voidaan myös tukea työpaikkailmoituksilla yrityksen omilla nettisivuilla, Global Workin nettisivuilla, Mol:issa, LinkedInissa ja Facebookissa. Rekrytointipalveluun kuuluu hakemusten käsittely, potentiaalisten ehdokkaiden haastatteleminen ja ehdokkaiden esittely asiakkaalle. 

 

Osoitamme asiakkaalle nimetyn rekrytointikonsultin, joka toimii asiakkaan kanssa läheisessä yhteistyössä. Nimetty rekrytointikonsultti vastaa rekrytointiprosessin eteenpäinviemisestä tarpeitanne ja toiveitanne kuunnellen. Kaikilla rekrytointikonsulteillamme on vankka rekrytointikokemus.

 

HYÖDYT ORGANISAATIOLLESI:

* Koulutetun ammattilaisen suorittama rekrytointiprosessi pienentää virherekrytointien riskiä

* Voit keskittyä rauhassa omaan ydintoimintaasi

* Ammattitaitotakuu varmistaa palvelun laadun: rekrytointi on Global Workin ydinosaamista