Global Work työnantajanaHenkilöarviointiKoulutuksetPalkanmaksuaikatauluGlobal Work työntekijän opas

Ota yhteyttä

040 0835 470

info@globalwork.fi

Global Work
Patakallionpolku 37
54260 Lappeenranta

   

Global Work työntekijän opas

TERVETULOA GLOBAL WORKIIN!

 

YHTEYSHENKILÖSI: Pidä yhteyshenkilösi tiedot tallessa, sillä hän auttaa sinua työsuhteeseesi liittyvissä kysymyksissä ja hänelle tulee aina ilmoittaa mahdollisista poissaoloista.

 

TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT: Palkkahallinnon palvelunumero: 0400 835470 (klo 9-15), sähköposti: info@globalwork.fi, osoite Patakallionpolku 37, 54260 Lappeenranta

 

TUNTINETIN JA MOBIILINETIN KÄYTTÖOHJEET

PALKANMAKSU:

• Palkka maksetaan Tuntinetin www.globalwork.fi kautta ja esimiehen hyväksymiä työaikaraportteja vastaan aikataulun mukaan (www.globalwork.fi / työntekijälle/ palkanmaksuaikataulu).

 

KK-palkat: maksetaan seuraavan kuukauden 15. päivä aikataulun mukaan (www.globalwork.fi / työntekijälle/ palkanmaksuaikataulu).


Sähköinen palkkalaskelma: Kaikki palkkakuittisi toimitetaan sinulle omaan nettipankkiisi. Alla yleisimpien pankkien esimerkit:


Nordea: Päivittäiset raha-asiat -> tilit -> verkkopalkka 

OP: Henkilöasiakkaat – > tilit ja maksut -> tilit ->palkkatiedot 

  

Kun olette menneet verkkopalkkalaskelma kohtaan, niin valittavaksi tulee verkkopalkka operaattorit, joista teidän täytyy valita MAVENTA. Muistutuksena vielä, jos työntekijällä on yhteinen tili käytössä puolisonsa kanssa, niin silloin verkkopalkkalaskelmaa ei valitettavasti voida toimittaa nettipankkiin vaan tilinauhan toimittamisesta tulee sopia erikseen. 


• Verokortti: Palkanmaksua varten tarvitsemme verokorttisi. Toimita se meille viimeistään 14 vuorokautta ennen seuraavaa palkanmaksupäivää, muutoin joudumme pidättämään veroa 60 %. Jos joudumme pidättämään veroa näin paljon, saat sen kuitenkin takaisin mahdollisen veronpalautuksen yhteydessä. Verokortista kannattaa valita vaihtoehto, jonka mukaan sinua verotetaan yhden tulorajan mukaan (ei yhden työnantajan mukaan). Lisätietoja verokortista ja ennakonpidätyksistä löydät verottajan sivuilta osoitteesta www.vero.fi

 

Työajat ja ylityöt: Lisätyöstä, ylitöistä ja työtuntien sisään teosta on aina sovittava Global Workin kanssa. Laki rajoittaa ylitöiden määrän kalenterivuodessa 250 tuntiin ja lisäksi neljän kuukauden jaksossa ylitöitä saa tehdä enintään 138 tuntia.


Lomat: Työsuhteestasi kertyy lomaa vuosilomalain mukaan. Lomien pitämisestä on aina sovittava asiakasyrityksen ja Global Workin kanssa. Lomia ei välttämättä makseta ulos joka palkanmaksun yhteydessä.

 

SAIRAUSTAPAUKSET:

• Jos sairastut tai lapsesi sairastuu, ilmoita siitä heti Global Workin yhteyshenkilölle ja asiakasyrityksen esimiehelle.


• Jokaisesta sairauspoissaolosta tarvitaan lääkärin tai työterveyshoitajan todistus. Alkuperäinen todistus tulee toimittaa välittömästi Global Workille.


• Työterveyshuolto: Olet oikeutettu työterveyshuollon käyttöön, kun työsuhteesi on kestänyt 6 kk. Pääset työterveyslääkärille Global Workin lähettämällä maksusitoumuksella. Palveluja ei voi käyttää lapsen sairastumisen yhteydessä. Erikoislääkäripalvelut eivät kuulu sopimuksen piiriin.

 

Pyydettyäsi maksusitoumuksen, voit varata ajan paikallisesta Mehiläisestä.


• Varaa aika: Varaa aika Mehiläinen Oy:ltä www.mehilainen.fi/ajanvaraus tai puh. 010 41400

• Mehiläisen työterveyshuolto on käytössäsi, kun saat Global Workin maksusitoumuksen (arkena 8–16). Mikäli sinulla ei ole maksusitoumusta, joudut itse maksamaan käyntisi Mehiläisellä.

• Jos sinulle sattuu työtehtävissä tai työmatkalla tapaturma, olethan yhteydessä omaan yhteyshenkilöösi tapaturmailmoituksen ja vakuutusyhtiö Pohjolan vakuutustodistuksen täyttämistä varten.

 

TYÖTURVALLISUUS: Huolehdimme yhdessä asiakasyrityksen kanssa työturvallisuudestasi. Yhteyshenkilösi käy kanssasi läpi erityyppisten töiden, työpaikkojen ja työvälineiden riskit aina uudelle työpaikalle lähdettäessä tai uuteen työtehtävään siirryttäessä. Yhteyshenkilön velvollisuutena on myös selvittää, että asiakasyritys kykenee täyttämään omat velvollisuutensa ja että työ voidaan suorittaa asianmukaisesti ja turvallisesti. Työsuojeluvastuu työpaikalla on kaikilla työntekijöillä yhdessä. Jokaisen meistä on huolehdittava työpaikalla omasta ja toisten turvallisuudesta osaamisemme ja ammattitaitomme mukaisesti.

 

Työntekijänä sinun on työssäsi noudatettava:

- Global Workin määräyksiä ja ohjeita

- Asiakasyrityksen määräyksiä ja ohjeita

- Työolosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta

- Järjestystä ja siisteyttä

 

Työntekijänä sinulla on työsopimuslain mukainen huolellisuus- ja toimimisvelvoite: sinun tulee ilmoittaa viipymättä esimiehellesi, yhteyshenkilöllesi tai työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa, työmenetelmissä, työvälineissä tai muissa laitteissa havaitsemistasi vioista tai puutteista.

 

Sinun on korjattava vika tai puute ammattitaitosi ja työnjohdon ohjeiden mukaan. Sinun on myös ilmoitettava esimiehellesi, yhteyshenkilöllesi tai työsuojeluvaltuutetulle sellaisista vioista ja puutteista, jotka olet poistanut tai korjannut.

 

Global Work on työnantajasi ja käyttäjäyritys antaa sinulle työtehtäviä. Sinulla ja työnantajallasi on kirjallinen työsopimus. Käyttäjäyrityksellä on dierktio-oikeus vuokratyöntekijää kohtaan, eli työnjohto ja- valvonta vastuu. Noudatamme aina sitä työehtosopimusta, mitä käyttäjäyritys kulloinkin noudattaa.

 

Sinulla on työntekijänä lojaliteettivelvoite työnantajaasi kohtaan, joten muistathan toimia kunnioittavasti työnantajaasi kohtaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

 

Lisätietoja voit kysyä yhteyshenkilöltäsi.