Mikä on oikea henkilöstöratkaisu sinun organisaatiollesi?


Ratkaisu- ja asiakaskeskeisyys toimintamme ytimessä varmistavat sen, että jokaisessa keskustelussa lähdemme aina hakemaan asiakkaan tarpeeseen sopivinta ratkaisua. Usein se edellyttää aitoa keskustelua niistä tavoitteista, joista tarve kumpuaa sekä tarvittaessa myös toimintaympäristön ja nykytilan muuttujien analysoimista. Organisaatiomme syvällinen toimialaosaaminen ja valtava kokemus erilaisista asiakastilanteista takaa sen, että jokaisella konsultilla on käytössään laaja ratkaisujen repertuaari asiakkaan eduksi.

 

Global Workin tarkoituksena on auttaa yrityksiä menestymään. Tulosta tekevät ihmiset toteuttavat yrityksen strategiaa omalla työpanoksellaan sekä osaamisellaan ja näin varmistavat yrityksen menestymisen.

 

Uusien työntekijöiden etsimisessä tärkeimpiä asioita ovat: tarkoituksenmukainen tehtäväkuvauksen laatiminen, määritellä tehtävässä menestymiseen vaadittavat kriteerit sekä löytää ja valita oikeat henkilöt heille soveltuviin tehtäviin. Kun osaaminen, persoona, motivaatio ja oikein johdettu työyhteisö kohtaavat yritys ei voi välttyä menestymiseltä.

 

GLOBAL WORKIN VAHVUUDET

Tarjoamme asiakasyrityksillemme luotettavia, joustavia ja nopeita henkilöstöratkaisuja. Meillä on vuosikymmenen kokemus eri alojen ja erikokoisten yritysten palvelemisesta. Kaikki tarjoamamme palvelut on testattu, standardisoitu ja konseptoitu. Meillä on käytössämme nykyaikaiset ja tehokkaat henkilöstöpalvelu-, talous- ja palkkahallintojärjestelmät. Meillä on motivoitunut ja osaava henkilöstö. Toimimme paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

 

JOUSTAVIA JA TARVELÄHTÖISIÄ HENKILÖSTÖRATKAISUJA
Menestyvien yritysten toiminnan takaa osaava ja tarkoituksenmukainen henkilöstö, joka toimii tehokkaasti, tekee tulosta, tuottaa laadukasta jälkeä ja nauttii aikaansaannoksistaan. Mistä tiedämme sen? Työskentelemme päivittäin menestyvien ja tunnettujen yritysten kanssa ja haemme ennakkoluulottomasti ratkaisuja muuttuvien työmarkkinoiden haasteisiin.

 

HENKILÖSTÖTARPEET VAIHTELEVAT SUHDANTEIDEN MUKAAN
Räätälöimme aina palvelumme asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Välillä tarvitaan lisää työntekijöitä ja välillä organisaatiossa joudutaan tekemään sopeuttamistoimenpiteitä. Toisinaan on tarpeellista kehittää henkilöstön osaamista, vuorovaikutusta, motivaatiota, tavoitteellisuutta, myyntiä tai ajanhallintaa. Meillä on kehittyneet ratkaisut kaikkiin henkilöstöön liittyviin haasteisiin.

 

AUKTORISOINTI LISÄÄ LUOTETTAVUUTTA
Auktorisoidulla henkilöstöpalveluyrityksellä tarkoitetaan monipuolisia henkilöstöpalveluita tuottavaa ja henkilöstöä vuokraavaa yritystä, joka toimii vuokratyöntekijän työnantajana ja jolle on myönnetty auktorisointi. Auktorisoidut yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan auktorisointisääntöjä sekä toimimaan yhteiskuntavastuullisesti ja eettisesti.

 

Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua sekä työntekijän että käyttäjäyrityksen kannalta. Auktorisoidut yritykset haluavat tuoda esille oman sitoutuneisuutensa lain mukaisiin ja eettisiin toimintatapoihin. Asiakasyritykset ja vuokratyöntekijät taas haluavat tunnistaa alan rehelliset ja luotettavat toimijat. Auktorisointisäännöt annetaan osapuolille tiedoksi. Auktorisointisääntöjen noudattamista valvotaan.