Yrityksen ja liiketoiminnan myynti

Viime vuosien aikana yrittäjäkunta on ollut vahvasti ikääntymään päin ja meiltä on kysytty palvelua, jonka kautta asiakasyritykselle löytyisi suoraan uusi omistaja tai esimiestasoista henkilöä, joka voisi harkita siirtymäajan jälkeistä yrittäjyyttä.

 

Olemmekin jo olleet ”kätilöimässä” muutamaa hanketta, joissa yritys on joko myyty suoraan tai yritys on siirtynyt uuteen omistukseen eripituisten siirtymävaiheiden jälkeen.

 

Toimimme siis sillanrakentajina ja yhteydenluojina ostaja- ja myyjä tahojen välillä.

 

Harkitsetko, joko yrityksen myymistä tai yrittäjyyttä, olethan yhteydessä meihin, niin varataan aika keskustelulle!

 

Etelä-Karjalan Yrittäjät tarjoaa veloituksettoman asiantuntijapalvelun, jonka avulla yrityksen liiketoiminnalle etsitään helpoin tapa löytää jatkaja silloin, kun yrittäjä on ikääntymisen tai muun syyn vuoksi luopumassa yrittäjyydestä. Hanke on kehittämässä ja avaamassa palvelua omistajanvaihdostilanteessa oleville yrityksille sekä tahoille, jotka ovat kiinnostuneet yritysostoista. Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on etsiä ja aktivoida omistajanvaihdosta harkitsevia yrityksiä sekä kartoittaa niille mahdollinen jatkaja eli toimia ensi vaiheen kontaktitahona myyjä- ja ostajatahoille. Usein nopein tie yrittäjäksi on ostaa toimiva yritys, jolla on valmis konsepti ja tulorakenne sekä kassavirtaa. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä!